Ćwiczenia laboratoryjne z technologii osadów ściekowych

Autorzy: J. Podedworna, K. Umiejewska

Skrypt stanowi pomoc dydaktyczną w realizacji ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu podstawowych procesów przeróbki osadów ściekowych, takich jak: kondycjonowanie, zagęszczanie (grawitacyjne i flotacyjne), stabilizacja (biologiczna i chemiczna), odwadnianie mechaniczne (filtracja próżniowa, ciśnieniowa i wirowanie). Opis wykonania ćwiczeń został poprzedzony krótkim wstępem teoretycznym.

Strona publikacji w Oficynie Wydawniczej

Zmiana rozmiaru fontu