Ćwiczenia laboratoryjne z technologii ścieków

Autorzy: M. Apolinarski, B. Bartkiewicz, J. Wąsowski

W skrypcie zamieszczono opis ćwiczeń laboratoryjnych z technologii ścieków bytowo-gospodarczych. Podano podstawy teoretyczne procesu, wskazano sprzęt i odczynniki niezbędne do wykonania badań oraz instrukcję ich wykonania. Przytoczono wzory do obliczania parametrów technologicznych i przykłady tabel do rejestracji wyników.

Strona publikacji w Oficynie Wydawniczej

Zmiana rozmiaru fontu