Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów

Autorzy: Z.L. Kowalewski, P. Popielski, S. Imiełowski

Skrypt podzielony jest na siedem rozdziałów, w których omówiono: metody opracowywania wyników badań oraz podstawowe pojęcia z zakresu rachunku błędów, pomiarów sił i przemieszczeń, procedurę wykonania statycznej próby rozciągania dla metali, przebieg statycznej próby ściskania materiałów konstrukcyjnych, metody pomiaru twardości, próbę udarności metali w temperaturze pokojowej, próbę zginania i wyznaczania stałej sprężystości podłużnej materiału izotropowego.

Strona publikacji w Oficynie Wydawniczej

Zmiana rozmiaru fontu