Ćwiczenia z geometrii wykreślnej

Autorzy: A. Bieliński, Z. Brzosko, B. Grochowski, I. Milarska-Sztabler, D.A. Szczepaniak

Praca zawiera przykłady różnorodnych zadań rozwiązanych (bądź zaproponowanych do rozwiązania) czterema klasycznymi (tradycyjnymi) metodami odwzorowania: metodą rzutów prostokątnych Monge’a, metodą rzutu aksonometrycznego, cechowanego i środkowego. Zagadnienia obejmują: perspektywę pionową, pośrednią, wnętrz i odbić w zwierciadłach płaskich, restytucję odwzorowań perspektywicznych, perspektywę na powierzchni walcowej i nachylonej płaszczyźnie tłowej oraz teorię cienia rzuconego i własnego.

Strona publikacji w Oficynie Wydawniczej

Zmiana rozmiaru fontu