Czy ścieki muszą być szare i nudne?

Czy ścieki muszą być szare i nudne?
Czas: 45 min.

Na laboratoriach poznacie m.in. następujące zagadnienia:

  • Pachnie, a jest ściekiem.
  • Ładne i niebezpieczne.
  • Barwne zanieczyszczenia i ich oznaczenia.

Zapraszamy na kolorowe warsztaty, na których dowiesz się jak oczyszczać ścieki przemysłowe!

Zmiana rozmiaru fontu