Czytelnia

Czytelnia komputerowa zlokalizowana jest przy wypożyczalni studenckiej w pok. 318. W pracowni znajdują się cztery stanowiska komputerowe z oprogramowaniem Open Office oraz drukarka do druku wyłącznie na własnym papierze. Ze względu na powtarzające się sytuacje  niewłaściwego użycia drukarki prosimy studentów o drukowanie wyłącznie na właściwym papierze komputerowym (tzn. warstwa 80 g/m2).
Czytelnia komputerowa jest przewidziana jako miejsce cichej pracy dla  studentów od III roku studiów oraz doktorantów i pracowników naszego Wydziału. Czytelnia jest monitorowana, ponieważ zlokalizowany jest tam księgozbiór nieistniejących już: Katedry Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa, Zakładu Urządzeń Kotłowych i Gospodarki Cieplnej oraz Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej. Przy wejściu prosimy studentów o pozostawienie dokumentu ze zdjęciem oraz  o wpisywanie się do zeszytu ewidencji odwiedzin w czytelni.
Prócz możliwości korzystania z komputerów w pracowni znajduje się również router WiFi i w całej Bibliotece jest dostęp do bezprzewodowego internetu. Hasło dostępu do WiFi: iS135

Zmiana rozmiaru fontu