Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu:

Mirosław Szyłak-Szydłowski
Prodziekan ds. studenckich, koordynator Programu Erasmus+ na Wydziale
Mail: miroslaw.szydlowski@pw.edu.pl
Telefon: 22 234 57 01
Pokój 232

Joanna Wiśniewska
Sekcja Obsługi Spraw Socjalno-Bytowych Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych,
Wymiana Międzynarodowa, Obsługa Kancelaryjna Dziekanatu
Mail: joanna.wisniewska2@pw.edu.pl
Telefon: 22 234 61 34
Pokój 136

Ilona Suska
Sekcja Obsługi Spraw Socjalno-Bytowych Studiów Stacjonarnych i Niestacjonarnych,
Wymiana Międzynarodowa, Obsługa Kancelaryjna Dziekanatu
Mail: ilona.suska@pw.edu.pl
Telefon: 22 234 61 32
Pokój 136

Zmiana rozmiaru fontu