Decyzja Dziekana WIBHiŚ nr 40/2023 z dnia 2 października 2023 r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów

Decyzja Dziekana nr 40_2023_ w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów

D_40_2023 załacznik kryteria stypendium rektora doktoranci

Zmiana rozmiaru fontu