Decyzja nr 10/2021 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej

Decyzja nr 10/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej

Zmiana rozmiaru fontu