Decyzja nr 12/2024 w sprawie upoważnienia dr inż. Błażeja Smolińskiego do reprezentowania Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska podczas kontroli w zakresie przeciwpożarowej

Decyzja nr 12/2024 w sprawie upoważnienia dr inż. Błażeja Smolińskiego do reprezentowania Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska podczas kontroli w zakresie przeciwpożarowej

Zmiana rozmiaru fontu