Decyzja nr 13/2021 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 przez osoby niezatrudnione na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Decyzja nr 13/2021 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 przez osoby niezatrudnione na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Zmiana rozmiaru fontu