Decyzja nr 3/2021 zmieniająca decyzję nr 13/2020 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 przez osoby niezatrudnione na Wydziale Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Decyzja nr 3/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniająca decyzję nr 13/2020 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 przez osoby niezatrudnione na Wydziale Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Zmiana rozmiaru fontu