Decyzja nr 4/2021 zmieniająca decyzję nr 14/2020 w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska nieposiadających stopnia doktora do prowadzenia wykładów i prac dyplomowych

Treść poprawionej Decyzji nr 4/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniającej decyzję nr 14/2020 w sprawie upoważnienia pracowników Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska nieposiadających stopnia doktora do prowadzenia wykładów i prac dyplomowych

Zmiana rozmiaru fontu