Decyzja Rektora dotycząca realizacji zajęć dydaktycznych w okresie od dnia 24 stycznia do dnia 22 lutego 2022 roku

Prosimy o zapoznanie się z Decyzją nr 7/2022 Rektora PW z dnia 20/01/2022 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji osiągnięć efektów uczenia się w trybie zdalnym w okresie od dnia 24 stycznia do dnia 22 lutego 2022 roku

Zmiana rozmiaru fontu