Deklaracja członkowska

Deklarację członkowską nowego stowarzyszenia można otrzymać od Prezesa i v-ce Prezesów oraz pobrać tutaj. Deklaracje dostępne są również w Dziekanacie WIBHiIŚ, pok. 109, gdzie również można złożyć je wypełnione.

Roczna składka wynosi 80 zł.

Nr. Konta: 43 1020 1013 0000 0602 0524 7889 Bank PKO BP S.A. Oddział w Warszawie ul. Sienkiewicza 12/14

Zmiana rozmiaru fontu