Dofinansowanie dla komercjalizacji – trwa II nabór wniosków

Wsparcie komercjalizacji przedsięwzięć pracowników PW – to główny cel projektu w ramach Inkubatora Innowacyjności 4.0. Wnioski można składać do 14 maja 2021 roku do godz.16.00.

Założenia:

  • Projekt obejmuje wsparcie dla wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy Politechniki Warszawskiej, a prawo własności przemysłowej należy do Uczelni.
  • Projekt zakłada wsparcie finansowe komercjalizacji w wysokości do 100 tys. złotych na pracę. Środki te przeznaczone będą na przeprowadzenie prac przedwdrożeniowych obejmujących np. dodatkowe testy laboratoryjne, dostosowanie wyników prac B+R pod kątem potrzeb zainteresowanego inwestora, przedsiębiorcy lub zawiązanie spółki typu spin-off.

Składanie prac:

  • Prace należy zgłaszać zgodnie z procedurą zgłaszania wyników na Politechnice Warszawskiej, składając wypełnioną Kartę technologii wraz z wypełnionym Wnioskiem o prace przedwdrożeniowe. 
  • Dokumenty można złożyć osobiście w biurze Instytutu Badań Stosowanych PW (ul. Rektorska 4, Budynek CZIiTT, IV piętro, pokój 4.19) lub wysłać mailem: biuro.ibs@pw.edu.pl (wpisując w temacie wiadomości – „Inkubator Innowacyjności 4.0” Nabór drugi).
  • Prace zgłoszone w poprzedniej edycji programu mogą być składane powtórnie.

Ogólne wytyczne do prac przedwrożeniowych:

  • Prace nie mogą trwać dłużej niż do 31 maja 2022 r.
  • Technologia powinna być na min. 4 poziomie TRL (więcej niż pomysł/koncepcja).
  • Umowa o finansowanie nie przewiduje kosztów pośrednich i wydziałowych, jak i zakupu środków trwałych.

Projekt jest realizowany przez Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej wraz z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Więcej informacji na stronie: www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Dofinasowanie-dla-komercjalizacji-trwa-II-nabor-wnioskow

Zmiana rozmiaru fontu