Dofinansowanie na umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich PW

Politechnika Warszawska została jednym z 10 beneficjentów prestiżowego programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich”. Program ten, zaplanowany na 3 lata, ma zwiększyć współpracę międzynarodową Szkół Doktorskich PW.

W ramach STER-u nasza Uczelni zamierza przede wszystkim zwiększyć liczby doktorantów z zagranicy, zapraszać więcej zagranicznych promotorów, wspierać współpracę pomiędzy Szkołami Doktorskimi PW i zagranicznymi, dofinansowywać długoterminowe staże zagraniczne dla słuchaczy Szkół Doktorskich, zwiększyć liczbę zajęć prowadzonych przez visiting professors oraz organizować szkoły letnie dla doktorantów z Polski i z zagranicy.

Program „STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich” jest skierowany do polskich uczelni i jednostek naukowych, które prowadzą szkoły doktorskie.

Laureatami tegorocznego konkursu, poza Politechniką Warszawską, zostały Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie NAWA

Zmiana rozmiaru fontu