Dostęp testowy do czasopism z grupy Lancet

Politechnika Warszawska otrzymała dostęp testowy do wybranych czasopism z grupy Lancet.
Czasopisma są dostępne na platformie Science Direct.
Dostęp będzie aktywny do 12 października 2021 dla wszystkich użytkowników z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.

Więcej informacji na stronie: www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/915-dostep-testowy-do-czasopism-z-grupy-lancet

Zmiana rozmiaru fontu