Druga edycja programu Best Paper

W ramach programu Best Paper organizowany jest konkurs na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w czasopismach, w danym roku, przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej. Program finansowany jest ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

W drugiej edycji konkursu w 2021 r. nabór zgłoszeń trwa do końca maja i obejmuje artykuły opublikowane w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma w 2020 r.

Program skierowany jest do pracowników i doktorantów PW, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni.

Warunkiem zgłoszenia jest opublikowanie artykułu, stosowanie afiliacji Warsaw University of Technology oraz założenie formularza będącego załącznikiem do regulaminu.

Szczegóły dotyczące programu Best Paper znajdują się w Regulaminie (kliknij tutaj).

Wypełniony i zeskanowany wniosek (kliknij tutaj) prosimy przesyłać za pomocą formularza MS Forms (kliknij tutaj).

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres idub.publication@pw.edu.pl

Więcej informacji na stronie: www.badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/Best-Paper/Druga-edycja-programu-Best-Paper

Zmiana rozmiaru fontu