Dyplomy EuroAquae+ wręczone

9 września 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia międzynarodowych studiów Master of Science Programme in Euro Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae+).

Studia Master of Science Programme in Euro Hydroinformatics and Water Management (EuroAquae+) realizowane są przez Politechnikę Warszawską, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, we współpracy z czterema europejskimi uniwersytetami. W uroczystości wzięli udział koordynatorzy programu z uniwersytetów partnerskich: prof. Philippe Gourbesville – University Nice Sophia Antipolis (Francja), prof. Frank Molkenthin – Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg (Niemcy), prof. Manuel Gomez – Technical University of Catalonia (Hiszpania) oraz prof. James Bathurst – University of Newcastle upon Tyne (Wielka Brytania).

Wśród zaproszonych gości na uroczystości pojawili się: Maria Bołtruszko z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Beata Skibińska – Dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+ oraz Łukasz Wojdyga – Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

W Komitecie Honorowym uroczystości wzięli udział prof. Krzysztof Lewenstein – Prorektor ds. Studiów PW oraz prof. Janusz Walo – Prorektor ds. Studenckich. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, organizatora wydarzenia, reprezentowali prof. Krzysztof Wojdyga – Dziekan Wydziału oraz Prodziekani – prof. Andrzej Kulig i dr Jarosław Chudzicki.

Nie zabrakło również przedstawicieli partnerów przemysłowych programu. W uroczystości wzięli udział: Kostya Vasilyev – Jacobs Engineering Group, Rafał Gawron i Cezary Graboś – DHI Polska oraz Karolina Karpisz – ESRI Polska.

Najważniejszymi gośćmi wydarzenia byli studenci – absolwenci programu EuroAquae+ z rocznika 2017-2019 (Generacja 14), którzy reprezentowali 19 państw z całego świata. Na początku, przy dźwiękach Gaudeamus, nastąpiło uroczyste wprowadzenie studentów przez dr. Wiktora Treichela,  członka Senatu PW i jednocześnie wykładowcy w programie EuroAquae+. W części oficjalnej uroczystości gratulacje studentom złożyli zaproszeni goście. Następnie każdy ze studentów z rąk reprezentantów uczelni partnerskich oraz prof. Krzysztofa Lewensteina otrzymał dyplom ukończenia studiów. Słowo podziękowania w imieniu absolwentów wygłosiła Symbat Ukashova z Kazachstanu. Część oficjalną wydarzenia zakończył dr Grzegorz Sinicyn, koordynator projektu EuroAquae+ ze strony Politechniki Warszawskiej.

Do głównych zalet programu zalicza się szerokie umiędzynarodowienie studiów, poprzez możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej na różnych europejskich uniwersytetach z zakresu dziedziny hydroinformatyki. Absolwent studiów otrzymuje wspólny dyplom wszystkich pięciu uniwersytetów biorących udział w programie nauczania. Dyplom ten zwiększa szanse na zdobycie pracy w renomowanych międzynarodowych instytucjach i korporacjach, które w swoim obszarze działalności zajmują się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą hydroinformatyką.

Zmiana rozmiaru fontu