Dziekani Wydziału

DZIEKAN WYDZIAŁU INŻYNIERII BUDOWLANEJ I ROLNEJ

1915-1916 prof. Henryk Czopowski

 

DZIEKANI WYDZIAŁU INŻYNIERII ROLNEJ

1916-1917 prof. Józef Mikułowski-Pomorski prof. Antoni Ponikowski

 

DZIEKANI WYDZIAŁU INŻYNIERII WODNEJ

1917-1924 prof. Czesław Skotnicki

1924-1933 prof. Edward Warchałowski

 

DZIEKANI WYDZIAŁU INŻYNIERII

1933-1935 prof. Stefan Straszewicz

1935-1937 prof. Melchior Nestorowicz

1937-1939 prof. Antoni Ponikowski

1939-1945 prof. Jan Piotrowski

1944-1945 prof. Witold Kasperowicz dr Stanisław Kaliński

1945-1947 prof. Witold Wierzbicki

1947-1950 prof. Tomasz Kluz

1950-1951 prof. Edward Czetwertyński

 

DZIEKANI WYDZIAŁU INŻYNIERII SANITARNEJ

1950-1953 prof. Włodzimierz Skalmowski

1953-1955 prof. Zygmunt Rudolf

1955-1960 prof. Władysław Danilecki

1960-1961 prof. Zygmunt Rudolf

 

DZIEKANI WYDZIAłU BUDOWNICTWA WODNEGO

1951-1952 prof. Edward Czetwertyński

1952-1955 prof. Zygmunt Boretti

1955-1956 prof. Julian Lambor

1956-1961 prof. Wiktor Mamak

 

DZIEKANI WYDZIAŁU INŻYNIERII SANITARNEJ I WODNEJ

1961-1964 prof. Władysław Danilecki

1964-1969 prof. Henryk Walden

1969-1971 prof. Witold Wasilewski

1971-1975 prof. Konstanty Fanti

1975-1981 prof. Henryk Walden

1981-1984 prof. Marek Roman

1984-1987 prof. Marek Roman

1987-1990 prof. Witold Wasilewski

1990-1993 doc. Bohdan Utrysko

 

DZIEKANI WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA

1993-1996 prof. Stanisław Mańkowski

1996-1999 prof. Stanisław Mańkowski

1999-2002 prof. Janusz Kindler

2002-2005 prof. Marian Rosiński

2005-2008 prof. Zbigniew Kledyński

2008-2012 prof. Bernard Zawada

2012-2015 prof. Krzysztof Wojdyga

 

DZIEKANI WYDZIAŁU INSTALACJI BUDOWLANYCH, HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

2016-2019 prof. Krzysztof Wojdyga

2019-2020 prof. Andrzej Kulig

2020 –        prof. Paweł Popielski  

Zmiana rozmiaru fontu