Eko – możliwości zatrudnienia

Absolwent specjalności Ekoinżynieria może podjąć pracę w:

  • przedsiębiorstwach, instytutach badawczych oraz instytucjach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się kształtowaniem, wykorzystywaniem i ochroną środowiska (urzędy gminne, starostwa, urzędy wojewódzkie, ministerstwa, urzędy marszałkowskie);
  • biurach projektowych, firmach konsultingowych, zakładach przemysłowych;
  • firmach odpowiedzialnych za eksploatację obiektów gospodarki komunalnej;
  • instytucjach zajmujących się monitoringiem środowiska oraz zintegrowanymi systemami zarządzania środowiskiem.
Zmiana rozmiaru fontu