Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2022

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 29 listopada br., na Gali rozdania nagród 21. edycji Konkursu “Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2022” w Courtyard by Marriott Katowice City Center w imieniu Rady i Zarządu Polskiej Izby Ekologii zostali nagrodzeni pracownicy naukowi Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Prestiżową nagrodę “Ekolaura” 2022 w kategorii “Ochrona powietrza atmosferycznego” za przedsięwzięcie pt. “Wdrożenie olfaktometrii terenowej do ocen uciążliwości zapachowej obiektów i instalacji, głownie w gospodarce ściekowej i odpadowej” otrzymał Zespół pod przewodnictwem dr hab. inż. Andrzeja Kuliga, prof. uczelni (Kierownika Pracowni Badania Odorów (PBO) w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska ) wraz z autorami innowacji: dr hab. inż. Mirosławem Szyłakiem-Szydłowskim prof. uczelni (PBO w KOiKŚ), mgr inż. Martą Wiśniewską (PBO w KOiKŚ ) oraz dr inż. Krystyną Lelicińską-Serafin (Zespół Gospodarki Odpadami w KOiKŚ ).

Wyróżnienie “Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2022” w kategorii “Gospodarka odpadami, gospodarka w obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi” za przedsięwzięcie pt. “Unikatowe laboratorium przeróbki osadów/odpadów w procesie fermentacji metanowej” otrzymał Zespół pod przewodnictwem dr hab. inż. Moniki Żubrowskiej-Sudoł, prof uczelni (Kierownika Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków) wraz z autorką innowacji dr inż. Katarzyną Umiejewską, prof. uczelni (ZZwWiOŚ).

 

Zapraszamy do obejrzenia bogatej fotorelacji z uroczystości na profilu FB Biblioteki WIBHIŚ oraz Europerspektywy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu