Enea Wytwarzanie i Politechnika Warszawska – razem dla Inżynierów

Przed dwoma tygodniami na Politechnice Warszawskiej zagościła wystawa „Zielone oblicze Elektrowni Kozienice” i zaprezentowany został na ten temat wykład, teraz naukowcy tej uczelni wygłosili na terenie elektrowni dwa wykłady.

 Współpraca pomiędzy Eneą Wytwarzanie – Elektrownią Kozienice, a Politechniką Warszawską trwa już wiele lat, wielu też pracowników Elektrowni Kozienice jest absolwentami tej prestiżowej, warszawskiej uczelni. Kolejną odsłoną tej współpracy było otwarcie na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej wystawy  „Zielone oblicze Elektrowni Kozienice”. Zaprezentował ją jej autor, Jacek Tabor, prezes Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, które sprawuje nadzór przyrodniczy nad elektrownią. Jacek Tabor wygłosił także ilustrowaną zdjęciami i slajdami prelekcję „Środowisko przyrodnicze Elektrowni Kozienice – zróżnicowanie i znaczenie”. Wśród słuchaczy byli między innymi dr hab. inż. Paweł Popielski, dziekan wydziału, prodziekan Małgorzata Kwestarz oraz Grzegorz Kotte, wiceprezes Enei Wytwarzane do spraw technicznych.

Wystawa będzie gościć na terenie Politechniki jeszcze przez tydzień, natomiast w piątek, 31 marca to w elektrowni gościli przedstawiciele uczelni realizując projekt „Enea Wytwarzanie i Politechnika Warszawska – razem dla Inżynierów”. Wykładowcami byli dr hab. inż. Paweł Popielski oraz doktorant z Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, mgr inż. Bartosz Bednarz. Tematyka dotyczyła wcześniej uzgodnionych zagadnień ściśle związanych z funkcjonowaniem elektrowni, a słuchaczami była kadra techniczna Enei Wytwarzanie.

Enea Wytwarzanie była partnerem projektu.

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu