ENHANCE Summer School na Politechnice Warszawskiej

W dn. 15-28 września br. Politechnika Warszawska zorganizuje szkołę letnią
„Green Campus – ENHANCE Summer School on Climate Change”.

Wezmą w niej udział studenci reprezentujący wszystkie uczelnie ENHANCE. Zajęcia będą prowadzone w trybie hybrydowym (5 dni zdalnie i 5 stacjonarnie) przez wykładowców z kilku Wydziałów Politechniki Warszawskiej. Uczestnicy będą pracowali w siedmioosobowych interdyscyplinarnych grupach.

Zapraszamy do udziału studentów min. 3. roku studiów I stopnia oraz studentów studiów magisterskich. Na zakończenie projektu studenci przedstawią praktyczny projekt zielonego kampusu. Ważną częścią szkoły letniej będą zajęcia, które rozwijają umiejętność pracy w zespole. Przewidziana jest również część kulturowo-integracyjna. Za udział w szkole letniej studenci będą mogli uzyskać 4 punkty ECTS.

Zainteresowani studenci proszeni są o przesłanie na adres enhance-wp3@pw edu.pl, krótkiego listu motywacyjnego uzasadniającego, dlaczego chcieliby uczestniczyć w szkole letniej o tej tematyce. Na tej podstawie zostaną wybrani najlepsi kandydaci.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 23.08. br.

Więcej informacji:

https://summerschool.enhance.pw.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/politechnika.warszawska/photos/a.10150657282765348/10160751914940348/

Instagram: https://www.instagram.com/p/CSbh41iqf0P/

Zmiana rozmiaru fontu