Erasmus Student Network

Erasmus Student Network to ogólnoeuropejska organizacja studencka, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza Programu Erasmus.

Hasło “Students helping Students” jest mottem organizacji.

Studenci zrzeszeni w ESN wspierają studentów międzynarodowych podczas ich pobytu na wymianie, poprzez organizację Orientation Week, Welcome Day, wydarzeń kulturowych czy koordynację Programu Buddy.

Program “Buddy” polega na opiekowaniu się studentem przyjeżdżającym z zagranicy na studia na PW, przez studenta Politechniki Warszawskiej.

Więcej informacji na stronie pw.esn.pl

Zmiana rozmiaru fontu