EuroAquae na seminarium Erasmus+

W dniu 11 paździenika br., dr inż. Grzegorz Sinicyn, koordynator programu EUROAQUAE+ w Politechnice Warszawskiej występował w roli eksperta na seminarium pt. ”Centralised actions addressed to higher education – good but too rarely used tool for the enhancement of the internationalisation strategies of HEIs”. Jednocześnie w ramach szkolenia przedstawił prezentację nt. ”EuroAquae+, example of Erasmus Mundus Joint Master Degrees project – from academic education to professional/research career,” podczas której dzielił się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w zdobywaniu i koordynowaniu dużego projektu naukowego finansowanego z funduszy Erasmus+. Seminarium połączone było z warsztatami, na których dr Sinicyn pomagał uczestnikom w przygotowaniu wniosku o finansowanie studiów wspólnego dyplomowania.

Takie szkolenia są bardzo dobrą okazją do poszerzenia kontaktów branżowych, zazwyczaj właśnie wtedy rodzą się zaczątki pomysłów na nowe projekty edukacyjne i międzynarodowe współprace. Szkolenie organizowane było przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.


dr inż. Grzegorz Sinicyn (Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW), jest specjalistą w obrębie zagadnień związanych z hydrologią i hydrogeologią w kontekście inżynierii środowiska. Główny obszar zainteresowań zawodowych koncentruje się wokół modelowania przepływu wód podziemnych oraz transportu masy w wodach podziemnych, wykorzystania Systemów Informacji Przestrzennej w zagadnieniach ochrony środowiska, hydrologii z uwzględnieniem hydrometrii.

 

 

Zmiana rozmiaru fontu