European Monitoring and Evaluation Programme – EMEP

Z dumą informujemy, że nasza Koleżanka, dr hab. inż. Joanna Strużewska, prof. uczelni, została nominowana do pełnienia funkcji wiceprzewodniczącej (Vice-Chair) Komitetu Sterującego programu EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme – Europejskiego Programu Monitoringu i Ewaluacji) – organizacji odpowiedzialnej za naukowe podstawy działania Konwencji ONZ w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (LRTAP) i współpracę międzynarodową w zakresie rozwiązywania problemów związanych z transgranicznym transportem zanieczyszczeń atmosfery.

Funkcja dr hab. inż. Joanna Strużewskiej jest pełniona na zasadach udziału członkowskiego krajów-członków Konwencji, z upoważnienia Ministra Klimatu.

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w pełnieniu tak zaszczytnej funkcji.

 

Zmiana rozmiaru fontu