Finał 1. Konkursu o Indeks WIBHiIŚ “Zrównoważone środowisko” 2022/2023

Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 19 czerwca 2023 r., odbyła się Gala Nagród Ogólnopolskiego Konkursu “Zrównoważone środowisko”, edycja 2022/2023 “Zagospodarowanie wód opadowych” w sali 115 Gmachu Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.Szanownych gości powitał dr hab. inż. Paweł Popielski prof. uczelni, Dziekan WIBHiIŚ PW, po czym wystąpił Jarosław Miziołek FRICS, Prezes Arcadis Poland, Partner Konkursu i fundator nagród.
Po przemówieniach zostały wręczone nagrody wyłonionym Laureatom oraz Wyróżnionym, za najlepszą koncepcję skupioną wokół zagadnienia zagospodarowania wód opadowych. Uroczystość poprowadził dr inż. Łukasz Krysiak, członek Kapituły Konkursu, pełnomocnik Dziekana WIBHiIŚ PW ds. konkursu „Zrównoważone Środowisko”.

Brak alternatywnego opisu tekstowego dla tego zdjęcia

Laureaci:
🥇I miejsce – Indeks Politechnika Warszawska na studia pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Środowiska lub Ochrona Środowiska dla Karoliny Kruss za 📄 “Projekt systemu wykorzystania wody deszczowej do nawadniania farmy hydroponicznej” , V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie;

🥈II miejsce – Jędrzej Maciejewski za 📄 “Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZSGE w Koninie i terenów przyległych”, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie;

🥉III miejsce – Jakub Piątek za 📄 “Wykorzystanie wód opadowych w Waszawie”, XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie.

Wyróżnieni:
🏅 Lena Szmelter i Natalia Piotrowska za 📄 “Ecological Garden”, I Liceum Ogólnokształcące im. dr Władysława Gębika d. Polskie Gimnazjum w Kwidzynie;
🏅 Weronika Kuśmierczyk za 📄 “Gospodarka wodami opadowymi na przykładzie miasta Sandomierza”, I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomianum w Sandomierzu;
🏅 Agata Trojańczyk i Kacper Jagielski za 📄 “Koncepcja modernizacji płyty Starego Rynku w Bydgoszczy”, III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy;
🏅 Tamara Gackowska za 📄 “Rybi Rynek w Bydgoszczy”, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy;
🏅 Magdalena Broda za 📄 “Zagospodarowanie wó w mieście Mrozy”, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach.

 

Brak alternatywnego opisu tekstowego dla tego zdjęcia
Niezmiennie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie.
Serdecznie gratulujemy! 🙂🤝 – Laureatom, Wyróżnionym oraz ich Nauczycielom.

Źródło:
Profil LinedIn WIBHiIŚ

Zmiana rozmiaru fontu