Formalności po mobilności

Formalności po mobilności

Formalności do załatwienia po przyjeździe ze studiów za granicą w ramach Programu ERASMUS+

W ciągu 10 dni roboczych od zakończenia mobilności, w biurze programu Erasmus+ student powinien: złożyć dokumenty nr 1, nr 2, przesłać wrażenia na adres e-mail erasmus@pw.edu.pl, a także wypełnić on-line Ankietę stypendysty oraz Test językowy po mobilności (linki do ankiety oraz testu wysyłane są automatycznie przez system).

Pozostałe dokumenty nie później niż do 10 października.

1. Zaświadczenie o długości okresu studiów – w ciągu 10 dni od zakończenia mobilności

2. Wniosek o przekazanie grantu – w ciągu 10 dni 

Wniosek o przekazanie grantu (.docx, 37,92 kB)

3. Transcript of Records (może być 3 część LA “After the Mobility”)

4. Zaświadczenie z Wydziału o uznaniu okresu studiów za granicą – podpisane przez Dziekana Wydziału

ON LINE

5. Wrażenia z pobytu 

Wrażenia-wzór (.docx, 15,29 kB)

Zachęcamy do korzystania z platformy do wystawiania opinii na temat wyjazdu i wysłania wygenerowanego pliku na skrzynkę erasmus@pw.edu.pl.

Opinie+

6. Ankieta stypendysty (uczestnik otrzymuje maila z systemu z linkiem do ankiety)

Zmiana rozmiaru fontu