Formalności podczas mobilności

Zmiany w Learning Agreement for Studies

W trakcie pobytu można dokonać zmian przedmiotów w Learning Agreement.

Na zmiany muszą zgodzić się 3 strony: uczelnia przyjmująca, student oraz Wydział macierzysty. Skan dokumentu musi zostać wysłany na adres mailowy: erasmus@pw.edu.pl

Przedłużenie pobytu

Student może przedłużyć pobyt za granicą na indywidualną prośbę.

Politechnika Warszawska może przyznać dofinansowanie na przedłużenie okresu studiów, o ile dysponuje odpowiednimi funduszami na ten cel. Jeśli fundusze zostały wyczerpane, student nadal może kontynuować mobilność ale bez przydzielenia dodatkowego stypendium (wyjazd z tzw. “dofinansowaniem zerowym”).

Dokumenty niezbędne do przedłużenia pobytu w ramach Erasmus+, muszą zostać złożone do Biura Erasmus+ do 15.12:

1. Wniosek o przedłużenie pobytu 

2. Wniosek o skierowanie za granicę – podpisany przez Dziekana Wydziału oraz Koordynatora ds. Erasmus+

3. Wniosek o przekazanie grantu 

Wniosek o przekazanie grantu (.docx, 37,92 kB)

4. Kopia Karty EKUZ

opcjonalnie

5. Upoważnienie 

Upoważnienie (.doc, 25,00 kB)
Zmiana rozmiaru fontu