Formalności związane z wyjazdami szkoleniowymi

Dokumenty, które należy złożyć do Biura Erasmus+ w celu podpisania umowy.

1. Staff Mobility Agreement for Training – podpisany przez 3 strony

2. Wniosek o przekazanie dofinansowania

3. Wniosek skierowanie za granicę – wypełniony w części A, B, C oraz E.

4. Kopia ubezpieczenia medycznego, NNW i OC

5. Podanie o urlop ze zgodą przełożonego

Po mobilności należy dostarczyć Zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Zmiana rozmiaru fontu