Forma organizacji zajęć dydaktycznych od 20.02. do 16.06.2021 r.

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 6/2021 z dnia 27/01/2021 w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r.  zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim na Wydziale odbywają się w formie zdalnej.

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi dokumentami.

Zmiana rozmiaru fontu