Funkcjonowanie Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od 19 listopada 2021 roku – aktualizacja 8.12.2021

Zgodnie z decyzją Rektora nr 334/2021 z 8 grudnia 2021 roku, od 20 grudnia 2021 roku do 9 stycznia 2022 roku wszystkie zajęcia na PW odbywają się w trybie zdalnym.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem  nr 110/2021 Rektora PW z dnia 18/11/2021 w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 19 listopada 2021 r.

a także informacjami zamieszczonymi na stronie www.pw.edu.pl/Funkcjonowanie-PW-w-czasie-pandemii

Zmiana rozmiaru fontu