Gala Młodych Naukowców

21 stycznia 2023 na Politechnice Warszawskiej odbędzie się pierwsza edycja Gali Młodych Naukowców.

Wydarzenie to skierowane jest nie tylko do młodych naukowców (studenci, doktoranci oraz osoby do 7 lat po obronie doktoratu), ale również do pozostałej społeczności akademickiej.
Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo na stronie:  https://rdpw.pw.edu.pl/gmn

Gala Młodych Naukowców ma charakter popularnonaukowy i umożliwia wymianę myśli oraz dyskusje dotyczące najbardziej istotnych kwestii w funkcjonowaniu naszych środowisk na Politechnice Warszawskiej. Uczestnictwo wielu specjalistów z przemysłu, biznesu, świata nauki to gwarancja optymalnego transferu informacji, umożliwiająca budowanie nowych kontaktów oraz relacji służących propagowaniu oraz rozwijaniu podejmowanych na co dzień tematów. Wydarzenie organizowane jest przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej, we współpracy merytorycznej z Radą Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacją Politechniki Warszawskiej i zbudowane jest z trzech części:

Wystawa Posterów– młodzi naukowcy PW przystępując do konkursu, mogą zaprezentować swoje osiągniecia naukowe. Następnie z przesłanych prac zostanie stworzona wystawa, która będzie udostępniona w Gmachu Głównym PW w dniach 16 – 23 stycznia 2023 r. umożliwiając twórcom posterów na rozpowszechnienie swoich prac oraz prowadzonych badań wśród szerokiego grona uczestników Gali i nie tylko. Do 21 stycznia trwać będzie również konkurs na Nagrodę Publiczności, która zostanie przyznana za wybrany przez ogół środowiska akademickiego najciekawszy poster. Zaś powołane jury konkursowe wyłoni najlepsze prace indywidualne i grupowe, którym zostaną przyznane nagrody, takie jak podwójne bilety na Bal Młodych Naukowców czy bony od sponsorów. Więcej informacji na temat konkursu oraz wystawy posterów znajdziecie Państwo również na stronie Wydarzenia, zaś zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz: https://forms.office.com/e/7E8RAVD7HU

Kongres Młodych Naukowców (KMN) 21 stycznia w godzinach 10.00-15.00, Mała Aula PW, obejmujący trzy panele dyskusyjne: Laboratoria Przyszłości, Droga do Sukcesu, Młodzi Naukowcy. W każdym panelu uczestniczyć będą przedstawiciele: Władz Uczelni, młodych naukowców, fachowców ze świata biznesu, przemysłu, nauki oraz eksperci z ministerstw. KMN w formule paneli dyskusyjnych w naszym odczuciu znacząco uatrakcyjni konwersacje. Serdecznie zapraszamy całe środowisko akademickie Politechniki do udziału w Kongresie. Przysłuchiwanie się dyskusjom podczas trwania Paneli, to szansa do wielu inspiracji oraz możliwość dostrzeżenia wielu rozwiązań sytuacji, z którymi na co dzień mamy styczność. W celu zagwarantowania jak najbardziej miłej atmosfery podczas paneli, zachęcamy do wypełniania krótkiego formularza zgłoszeniowego, który nam organizatorom umożliwi przygotowanie odpowiednich komfortowych warunków podczas tego Wydarzenia: https://rdpw.pw.edu.pl/konferencja/

Bal Młodych Naukowców (BMN) 21 stycznia o godzinie 19.00 w  Dużej Auli Gmachu Głównego PW odbędzie się Bal, będący zwieńczeniem Gali Młodych Naukowców. Ta część to świetna okazja do wymiany myśli, spostrzeżeń i kontynuacji kluczowych tematów w nieco luźniejszej atmosferze. Będą w niej uczestniczyć osoby, które wcześniej kupiły bilety (więcej informacji o sprzedaży biletów pojawi się niebawem) oraz zaproszeni goście. W związku z tym, raz jeszcze zachęcamy do śledzenia strony internetowej: https://rdpw.pw.edu.pl/gmn oraz Wydarzenia: https://fb.me/e/8hptAJGUj.

I edycja Gali Młodych Naukowców zyskała przychylność i wsparcie w organizacji wśród grona rektorskiego Politechniki Warszawskiej.

Serdecznie zachęcamy Państwa do uczestnictwa w wydarzeniu, które jest w zasadzie pierwszym o tak dużym zasięgu, łączącym w sobie wiele stref aktywności. Szeroka oferta wydarzenia to świetna okazja do aktywacji jak największej części Naszej społeczności Politechniki Warszawskiej. Dodatkowo czas karnawału to w naszym odczuciu idealny moment do wspólnej integracji szczególnie po ostatnich latach lockdownu.

 

 

Zmiana rozmiaru fontu