Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy

Autorzy: K. Mizielińska, J. Olszak

Podręcznik skierowany jest do studentów kierunków związanych z wytwarzaniem i wykorzystywaniem ciepła, projektantów i wykonawców kotłowni oraz instalacji grzewczych. Zawiera  teoretyczne i praktyczne informacje dotyczące budowy i doboru kotłów, podgrzewaczy c.w.u., pomp, zaworów regulacyjnych, palników, przewodów spalinowych. Ponadto zamieszczono w nim charakterystykę i właściwości powszechnie stosowanych w ciepłownictwie paliw kopalnych, zalecenia dotyczące jakości wody grzewczej, wymagania odnośnie pomieszczeń kotłowni, a także opis metod regulacji automatycznej układu technologicznego kotłowni. Na zakończenie zamieszczono formalne i praktyczne wymagania, jakie powinien spełniać projekt techniczny kotłowni. 

Jest to trzecie wydanie książki (po wydaniach z lat 2004 i 2009). Zagadnienia w nim zawarte nie straciły na aktualności. Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy, czyli kotły spalające płynne paliwa kopalne, są najpowszechniej spotykaniem rozwiązaniem w ostatnich latach. Zapewne jeszcze przez wiele lat urządzenia kotłowe pozostaną w Polsce podstawowym źródłem ciepła w sektorze mieszkaniowym i komunalnym.

Strona publikacji w Oficynie Wydawniczej PW

Zmiana rozmiaru fontu