Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na Targach Pracy PW

Już po raz 30 na Politechnice Warszawskiej odbywają się Inżynierskie Targi Pracy – wydarzenie łączące firmy i instytucje z osobami, które chcą rozpocząć lub rozwinąć swoją zawodową karierę. Zapraszamy drugiego dnia Targów 13 marca do Gmachu Głównego PW na stoisko A5 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

Łączymy wiedzę z doświadczeniem. Jesteśmy ekspertami od ochrony środowiska. Chronimy różnorodność biologiczną, zapobiegamy szkodom środowiskowym, uczestniczymy w procesach inwestycyjnych i realizujemy ważne dla dobra przyrody projekty.

To co nas wyróżnia:
• Praca pozwalająca rozwijać pasje
• Interesujące projekty
• Rozwój kariery
• Przyjazna i otwarta atmosfera
• Praca w gronie zaangażowanych osób
• Doskonalenie kultury feedbacku
• Motywacyjny system nagród i dodatków

Kogo szukamy
Poszukujemy absolwentów studiów przyrodniczych, inżynierskich i prawniczych.
Z nami masz szanse zrealizować swoje marzenia w wspólnie tworzyć innowacyjną instytucję ekspercką.

W niedalekiej przyszłości będziemy poszukiwać pracowników do Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko, w tym m.in. do Wydziałów: Analiz Przyrodniczych w Ocenach Oddziaływania na Środowisko, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach w zakresie Inwestycji Liniowych, Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach w zakresie Orzecznictwa Ogólnego.

Rekrutacja na praktyki: https://www.gov.pl/web/gdos/praca2

 

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu