Granty dydaktyczne IDUB dla WIBHIŚ

W ramach konkursu na granty dydaktyczne dofinansowanie uzyskały dwa projekty z naszego Wydziału:

  • projekt zaplanowany przez dr inż. Jarosława Chudzickiego, prof. uczelni – Utworzenie laboratorium dydaktycznego instalacji sanitarnych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 
  • projekt zaplanowany przez dr inż. Katarzynę Umiejewską, prof. uczelni – Utworzenie dydaktycznego „Laboratorium chemicznego oczyszczania ścieków ze szczególnym uwzględnieniem procesów pogłębionego utleniania (AOPs)

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: https://badawcza.pw.edu.pl/Aktualnosci/Wyniki-II-konkursu-na-granty-dydaktyczne

Zmiana rozmiaru fontu