Granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Do 10 września (I termin) i 29 października 2021 roku (II termin) trwa konkurs wspierający pracowników PW w przygotowaniu wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Granty będę finansowane ze środków projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Środki mogą być przeznaczone na: wynagrodzenie kierownika i wykonawców grantu; przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową; wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania wniosku.

Tematyka: dowolna dyscyplina naukowa.

Miejsce/sposób składania wniosków: kierownik grantu składa wniosek o grant poparty przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Decyzji Rektora PW nr 201/2021 z 3 sierpnia 2021 roku. Wniosek należy przekazać w wersji papierowej do Centrum Obsługi Projektów (COP) lub w formie skanu na adres e-mail: dpm@pw.edu.pl.

Więcej informacji na stronie Centrum Obsługi Projektów

Zmiana rozmiaru fontu