Gratulacje dla pracowników WIBHIŚ!

Z prawdziwą dumą informujemy, że dwójka pracowników Wydziału – Prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler oraz dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni – otrzymała podziękowanie wystosowane przez Pana Waldemara Kraska – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z zaangażowanie w opracowanie Analizy potencjalnego związku między zanieczyszczeniem powietrza pyłem PM10 a rozprzestrzenianiem się infekcji COVID-19 w Polsce.

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu