Harmonogram sesji zimowej 2020/2021

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzenie Rektora nr 173/2020 z dnia 22/12/2020
w sprawie przeprowadzenia zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021

Sesja będzie przeprowadzona w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Biogospodarka_IIst

Biogospodarka_Ist

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

COWiG

EE BSc

EPE MSc

Inżynieria Gazownictwa

Inżynieria Środowiska 1 rok

Inżynieria Wodna

ISiW

Ochrona Środowiska IIst 1semestr, 3 semestr OIKS i IiZOŚ

Ochrona Środowiska I st

Zaopatrzenie w Wodę

 

 

* * *

W przypadku problemów z działem linków lub wątpliwościami odnośnie terminów egzaminów bardzo proszę o informację: Bartosz Stelmach (22) 234 -15-72  bartosz.stelmach (at) pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu