Horyzont Europa – wprowadzenie do nowego programu ramowego badań i innowacji UE – 29.06.2021

Centrum Obsługi Projektów PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia “Horyzont Europa – wprowadzenie do nowego programu ramowego badań i innowacji UE”

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin: 29 czerwca 2021 r., godz. 9:00–11:30.

Miejsce: online (platforma MS Teams).

Agenda:

  1. Horyzont Europa – wsparcie ze strony Działu Projektów Międzynarodowych COP PW
  2. Struktura programu Horyzont Europa, zasady uczestnictwa, konkursy
  3. Formularz aplikacyjny i budżet
  4. Granty European Research Council (ERC) – podstawowe założenia i konkursy, grant wewnętrzny PW
  5. Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) – podstawowe założenia i konkursy
  6. Funding & Tenders Portal – rejestracja i obsługa wniosku, poszukiwanie partnerów

Zgłoszenie: formularz rejestracyjny.

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym Oświadczenie uczestnika projektu. Skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego oświadczenia należy przesłać na adres szkolenia.cop@pw.edu.pl najpóźniej do 28 czerwca 2021 r.
Niedostarczenie oświadczenia oznacza rezygnację z udziału w szkoleniu. Wówczas na szkolenie zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Warsztaty organizowane w ramach zadania nr 49 „Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów” projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Więcej informacji na stronie: COP PW

Zmiana rozmiaru fontu