I Konferencja – Wpływ Budowy na Obiekty Sąsiadujące

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji online, w których prelegentami są pracownicy WIBHIŚ:

  • dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni
  • dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni

Tematyka konferencji obejmie różnego typu czynniki wpływające podczas realizacji inwestycji budowlanej na obiekty sąsiadujące. Będą to oddziaływania o charakterze statycznym i dynamicznym, hałas czy zanieczyszczenie pyłem i zapachem.

Eksperci poruszą kwestię wymagań prawnych, chroniących interesy właścicieli sąsiednich nieruchomości, odpowiedniego ubezpieczenia budowy i monitoringu oddziaływań i odpowiedzi obiektów.

Zaprezentowane zostaną przykłady systemów monitorowania jako narzędzi, które:

  • umożliwiają obiektywne zidentyfikowanie oddziaływań powodowanych przez budowę lub/i odpowiedzi konstrukcji obiektów sąsiadujących na te oddziaływania,
  • zapewniają obiektywne oddzielenie oddziaływań związanych z tzw. tłem od oddziaływań wynikających z prac budowlanych,
  • zapewniają wczesne ostrzeganie o możliwości przekroczenia przez monitorowane wielkości fizyczne wartości granicznych.

Wśród prelegentów znajdą się specjaliści z zakresu inżynierii lądowej, monitorowania konstrukcji, prawa oraz ubezpieczeń w zakresie ubezpieczania obiektów kubaturowych, instalacji podziemnych oraz obiektów budownictwa komunikacyjnego.

Więcej informacji: konferencje.inzynieria.com/wb2020/

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu