II edycja międzynarodowej szkoły letniej ‘ENHANCE Students Against Climate Change 2023’

4 lipca 2023 r. rozpocznie się II edycja międzynarodowej szkoły letniej ‘ENHANCE Students Against Climate Change 2023′, którą organizuje Politechnika Warszawska.

Dzięki wykładom zaproszonych gości, dyskusjom grupowym oraz zajęciom praktycznym z projektowania, prototypowania i testowania swoich pomysłów uczestnicy szkoły letniej zdobędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności w zakresie problematyki związanej ze zmianami klimatu. Zespoły studentów będą pracować pod kierunkiem wykładowców z Politechniki Warszawskiej, którzy będą ich wspierać, dzieląc się specjalistyczną wiedzą, gotowymi metodami pracy zespołowej, pobudzając kreatywność i dbając o komfortowe warunki pracy.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

 Czas trwania szkoły letniej:
I cz.
 zajęcia online od 4-5 lipca 2023 r.
II cz.
 zajęcia stacjonarne na PW od 10-14 lipca 2023 r.
 W szkole letniej mogą wziąć udział studenci, którzy ukończyli co najmniej 2 rok studiów inżynierskich oraz studenci studiów magisterskich.
 W szkole letniej wezmą udział studenci ze wszystkich uczelni ENHANCE, a także Politechniki Lwowskiej i Politechniki Kijowskiej, które są partnerami stowarzyszonymi konsorcjum ENHANCE,
 W szkole letniej może wziąć udział 5 studentów z PW – wybrane osoby, po zakończeniu zapisów, zostaną poproszone o wypełnienie formularza rejestracyjnego, który zostanie przesłany mailem.
 Udział w szkole letniej jest bezpłatny.
 Za udział szkoły letniej można otrzymać 4 ECTS. 
 Aby aplikować, należy przesłać list motywacyjny w j. angielskim o długości 300-500 słów, w którym kandydat:

1) przedstawi się oraz poda poziom, rok i kierunek swoich studiów na PW,
2) poda średnią ocen z ostatniego semestru,
3) poda poziom znajomości języka angielskiego,
4) wyjaśni powody, dla których chce uczestniczyć w szkole letniej ENHANCE,
5) wskaże obszary i zadania, w których zamierza wykorzystać nowo zdobytą wiedzę i umiejętności,
6) wskaże w jakich kursach lub programach edukacyjnych
 – związanych ze zmianami klimatycznymi – realizowanych w ramach konsorcjum ENHANCE lub na innych uczelniach, brał do tej pory udział. 

R E K R U T A C J A   P O T R W A   D O  :  2   c z e r w c a   2 0 2 3  r .

Informacja w j. polskim i angielskim znajduje się również na Facebooku CWM oraz stronie internetowej CWM.

 

Zmiana rozmiaru fontu