II Konferencja Naukowo-Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych”, 25 marca 2022 r.

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zapraszają do udziału w II bezpłatnej Konferencji Naukowo-Technicznej „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” realizowanej w formie online prezentującej najnowszą wiedzę i rozwiązania techniczne w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali, która odbędzie się 25 marca 2022 r.

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat najnowszych wyników badań i rozwiązań technicznych w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali. Integracja przedstawicieli środowiska medycznego, mających nieocenione doświadczenia z codziennej pracy i funkcjonowania szpitali, z inżynierami, odpowiadającymi za projektowanie, wykonanie i eksploatację obiektów,  przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości w obydwu grupach.

Podczas konferencji przedstawione będą następujące referaty:

Patogeny zakażeń związanych z opieką zdrowotną i sposoby ich rozprzestrzeniania
Paulina Kołat-Brodecka

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

Projekt a rzeczywistość. Czy spełnienie wymagań projektowych zapewnia bezpieczeństwo i komfort na bloku operacyjnym? Igor Madej

Dolnośląskie Centrum Onkologii

Comparison of four operating room ventilation systems regarding Recovery Degree, Cleanliness Recovery Rate and Air Change Effectiveness in an ultra-clean area Jos Lans

Medexs & Jan Snel

Postrzeganie zapachu oraz wpływ odorów na samopoczucie i zdrowie z uwzględnieniem odorów występujących w placówkach medycznych Mirosław Szyłak-Szydłowki

Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Wykorzystanie recyrkulacji powietrza w systemach wentylacyjnych w świetle wytycznych dotyczących zapobieganiu COVID-19 Sylwia Szcześniak

Politechnika Wrocławska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Techniki oczyszczania powietrza na potrzeby instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach szpitalnych Amelia Staszowska

Politechnika Lubelska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Analiza porównawcza uregulowań europejskich dotyczących sal operacyjnych Paweł Borowiecki

Halton, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Komfort cieplny w szpitalach – przegląd stanu wiedzy Anna Bogdan

Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Air distribution in hospital isolation & patient rooms – protecting personnel against patient-based infections Petri Kalliomaki

Turku University of Applied Sciences

Produktywność i dobrostan chirurgów – wyniki badań ankietowych Dominika Ćwiklińska

Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja, która możliwa jest przez stronę klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu