III Edycja konkursu na zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich PW

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na zagraniczne staże dydaktyczne w ramach zadania 45 projektu NERW PW.

Kwalifikacja kandydatów na zagraniczne staże dydaktyczne odbywa się w trybie konkursowym.

Aby wziąć udział w konkursie należy w terminie do 28 lipca 2021 r. złożyć w Dziale Wsparcia Edukacji, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, ul. Rektorska 4, pok. 4.24 (w godz. 9:00-16:00):

 

Formularz rekrutacyjny wypełniony w języku polskim należy złożyć w wersji papierowej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie maksymalnie do 20 sierpnia 2021 r.

Zgłoszenia złożone po terminie lub w formie innej niż wskazana w ogłoszeniu o konkursie będą odrzucane bez możliwości uzupełnień lub sprostowań.

Regulamin konkursu wraz z dokumentacją znajduje się na stronie zadania 45.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:

Anna Gąsiorowska-Wasiak

Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW, pok. 4.24

e-mail: a.gasiorowska.wasiak@pw.edu.pl

tel.: 22 234 1423

Więcej informacji na stronie: www.nerw.pw.edu.pl/Aktualnosci/III-Edycja-konkursu-na-zagraniczne-staze-dydaktyczne-dla-nauczycieli-akademickich-PW

Zmiana rozmiaru fontu