III Konferencja Naukowo-Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych”, 24 marca 2023 r.

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zapraszają do udziału w III Konferencji Naukowo-Technicznej „Klimatyzacja obiektów szpitalnych” realizowanej w formie online prezentującej najnowszą wiedzę i rozwiązania techniczne w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali, która odbędzie się 24 marca 2023 r.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje rejestracja, która możliwa jest przez stronę klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl

Podczas konferencji przedstawione będą następujące referaty:

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w oddziale chirurgicznym – terra incognita dr Agnieszka Sulikowska
Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
Sustainability and Beyond, a Challenge for Health Care prof. Peter Luscuere
Delft University of Technology
Critical rooms design process and criteria – case Denmark dr Jan Mottlau
NIRAS A/S
Możliwości ograniczenia energii niezbędnej do utrzymania systemów klimatyzacyjnych w obiektach szpitalnych dr Sylwia Szczęśniak
Politechnika Wrocławska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Metody zapewnienia czystości powietrza i powierzchni w placówkach szpitalnych dr Amelia Staszowska
Politechnika Lubelska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego okiem projektanta systemów klimatyzacji mgr Marta Mazgaj
ARUP, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Analiza porównawcza wybranych rozwiązań dla wentylacji i klimatyzacji sal chorych w Polsce: bezpieczeństwo mikrobiologiczne, koszty inwestycji i eksploatacji, obowiązujące przepisy mgr Paweł Borowiecki
Halton, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Analiza możliwości wykorzystania urządzeń absorpcyjnych do wytwarzania chłodu na przykładzie obiektu szpitalnego mgr Leszek Konopka
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
Dobrostan w warunkach środowiska wewnętrznego w przychodniach i szpitalach – wyniki badań ankietowych prowadzonych wśród pielęgniarek i położnych mgr Dominika Kwiecińska
Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Metody ograniczenia ryzyka wystąpienia niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów prof. Anna Bogdan
Politechnika Warszawska, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Serdecznie zapraszamy!

Zmiana rozmiaru fontu