III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Sowińskiego

III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Sowińskiego
Rogalińska 2, 01-206 Warszawa
Dyrektor: mgr Grzegorz Mazur
Wicedyrektor: mgr Beata Zawadka

III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Sowińskiego – jedno z najstarszych warszawskich liceów, założone w 1923 roku.

W 1948 szkoła otrzymała nazwę Państwowej koedukacyjnej szkoły stopnia licealnego im. gen Sowińskiego. Obecną nazwę szkole nadano w 1965. W tym samym roku, po remoncie zachodniego skrzydła budynku, powstała hala sportowa, a władze dzielnicy przekazały ją Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu Wola. W latach 1952–1955 w szkole uczył Jan Twardowski.

Profile klas:

Klasa 1A (humanistyczna) z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, historii i języka hiszpańskiego (język hiszpański i język angielski ) + łacina prawnicza

Klasa 1B (humanistyczna) z rozszerzonym zakresem nauczania języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i języka angielskiego (język angielski i język francuski) + łacina prawnicza

Klasa 1C (mat-geogr) z rozszerzonym zakresem nauczania geografii, matematyki i języka angielskiego (język angielski i język hiszpański) + zarys prawa

Klasa 1D (mat-inf) z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, informatyki i fizyki (język angielski i język rosyjski) + zastosowania informatyki

Klasa 1E (mat-fiz) z rozszerzonym zakresem nauczania matematyki, fizyki i informatyki (język angielski i język hiszpański) + fizyka praktyczna

Klasa 1F (medyczna) z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemii i matematyki (język angielski i język niemiecki) + łacina medyczna

Klasa 1G (medyczna) z rozszerzonym zakresem nauczania biologii, chemia i języka angielskiego (język angielski i język niemiecki) + łacina medyczna

Klasa 1H (mat-geogr) z rozszerzonym zakresem nauczania geografii, matematyki i języka angielskiego (język angielski i niemiecki) + zarys prawa

Klasa 1J (mat-inf) z rozszerzonym zakresem nauczania informatyki, matematyki i języka angielskiego (język angielski i język hiszpański) + zastosowania informatyki

Źródło

Zmiana rozmiaru fontu