IiZwOŚ – możliwości zatrudnienia

Absolwent specjalności Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska może znaleźć zatrudnienie w:

  • działach ochrony środowiska dużych przedsiębiorstw przemysłowych branży energetycznej, paliwowej, wydobywczej, chemicznej oraz przedsiębiorstwach zajmujących się budową nowoczesnej infrastruktury (w tym drogowej);
  • instytucjach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska (w Inspekcji Ochrony Środowiska, w urzędach marszałkowskich, w urzędach wojewódzkich, w ministerstwach, w urzędach miast, gmin i starostwach);
  • biurach projektowych i firmach konsultingowych zajmujących się projektowaniem i rozwojem systemów pomiarowo monitoringowych;
  • firmach informatycznych pracujących na potrzeby ochrony środowiska i instytucjach zajmujących się zintegrowanymi systemami zarządzania środowiskiem.
Zmiana rozmiaru fontu