Wizyta przedstawicieli IKT – Institute for Underground Infrastructure

W dniu 03.08.2022 na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska odbyło się spotkanie przedstawicieli wydziału z przedstawicielami Instytutu IKT ‑ Institut für Unterirdische Infrastruktur w Gelsenkirchen (Niemcy).

Ze strony IKT w wizycie uczestniczyły dwie osoby: Pan Roland Waniek – dyrektor instytutu oraz Pan prof. Bert Bosseler – dyrektor naukowy

W trakcie spotkania goście zwiedzili wybrane laboratoria, znajdujące się na wydziale i zapoznali się z możliwościami prowadzenia w nich badań. a także programem nauczania, dotyczącym infrastruktury podziemnej takiej jak kolektory kanalizacyjne i zbiorniki podziemne. Rozmowy dotyczyły współpracy w zakresie budowy, monitoringu, oceny stanu i rehabilitacji systemów infrastruktury podziemnej, zapewnieniu jakości projektowania i wykonawstwa oraz doskonaleniu zawodowym.

W październiku zaplanowana została rewizyta przedstawicieli wydziału w głównej siedzibie IKT w Gelsenkirchen (Niemcy).

Na zdjęciu znajdują się (od lewej): prof. dr Bert Bosseler, dr hab. inż Apoloniusz Kodura, dr inż. Beata Nienartowicz, Roland W. Waniek i dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni.

Zmiana rozmiaru fontu